2. Souvenirs from Holland/ Bernhard DrukkerWeek 2: 4-11 januari 2004
Curator: Jan Turkenburg


52 weeks (2004) 02 Souvenirs from Holland/ Bernhard Drukker by Splogman´S World on Mixcloud

 

1. Productie van het V.V.V. 
Kant A. 1. Straatorgel: Wals Medley 7. Straatorgel: Ik hou van Holland - Kant B.1. Het oudste carillon van Nederland: My Bonny / For he's a jolly good fellow 7. Straatorgel Mars medley: Koning Voetbal / K.L.M. mars / Stadion mars Deze LP dateert van rond 1973. Dit valt op te maken uit de opmerking van de verteller dat het Van Gogh Museum "under construction" is. Het museum ging namelijk in dat jaar open. Verder lever ik u in vol vertrouwen over aan deze keurige gids, voor meer informatie over het Amsterdam van de jaren 70. De naar mijn menig minder interessante deuntjes tussen de gesproken teksten in heb ik er uitgeknipt. Van "de achterkant": "Verrassend Amsterdam - Europa's beste toegangspoort. Amsterdam is het knooppunt van routes naar iedere hoek van het Continent en iedere hoek van de wereld. Kom over zee, over de Rijn, per spoor, per snelweg. Kom door de lucht. Amsterdam is gemakkelijk te bereiken, makkelijk om vanuit te reizen. En leuk om te bezoeken. Dit zijn de geluiden van Amsterdam - levende herinneringen van een verrassende stad."  

Production Amsterdam Tourist Office (V.V.V.) 
Side A. 1. Streetorgan: Waltz Medley 7. Streetorgan: Ik hou van Holland (I love Holland) - Side B.1. The oldest Carillon of Holland: My Bonny / For he's a jolly good fellow 7. Streetorgan March medley: King Footbal / K.L.M. March / Stadion March This LP must be produced round 1973. One can tell because the guide says that "The Van Gogh Museum is under construction". In 1973 The Van Gogh Museum opened it's doors. For more information about Amsterdam in the seventies I can leave you in the reliable hands of the gentleman on the record. The tracks in between the spoken wordn were filled with less interesting music. So I've cut that out. From the backside: "Surprising Amsterdam - Europe's finest gateway. Amsterdam is at the hub of routes to every corner of the Continent and every corner of the world. Come by sea, by Rhyne, by rail, by superhighway. Come by air. Amsterdam is easy to reach, easy to travel from. And fun to visit. Here are the sounds of Amsterdam - vivid memories of a surprising city. 

 


2. "Stadsbeiaardier Bernard Drukker op het carillon van de Munttoren in Amsterdam en het stads theaterorkest onder leiding van Lex van Weren" Hier botsen twee totaal verschillende muzikale werelden. Ik moest zelf éven wennen.

Hear two unrelated musical worlds coliding. "City Bell-ringer Bernard Drukker on the carillon of the Munt Tower in Amsterdam and the City Theatre Orchestra directed by Lex van Weren"
kant 1
Blue Skies
Pennies from Heaven
O sole mio
By the light of the silvery moon
Moonlight and roses
kant 2
Au clair de la lune
My blue heaven
Blue moon
Sail along silv'ry moon
Over the rainbow
It is only a paper moon
3. Bernard Drukker - La Comparsa
Sommige dingen moet je voor zichzelf laten spreken. Echter, Bernard Drukker (1910 - ?) is een belangrijke figuur geweest voor het onderwijs op het electronisch orgel. Hij introduceerde het instrument als hoofdvak op het conservatorium. Hij maakte al zijn arrangementen zelf en deze versie van La Comparsa (E. Lecuona) heeft hij opgenomen in 1968 op het radio-concert van de Nederlandse Radio-Unie (voorloper van de NOS). Dit in de V.S door de firma Möller Organ Compagny gebouwde "transportabele" orgel was destijds qua omvang en mogelijkheden één van de grootsten ter wereld en stond in de Tesselschade kerk in Hilversum. Drukker laat hier veel van de klankmogelijkheden horen.

Sometimes recordings just speak for themselves. However, Bernhard Drukker (1910 - ?) has played an important role for the dutch electronic organ education. He introduced the instrument at the dutch conservatoria (music academies). He wrote all of his arrangements himself and this version of La Comparsa (E. Lecuona) was recorded in 1968 on the radio-concert organ of the National Dutch Radio, which was built in the U.S. by Möller Organ Compagny. This "transportable" organ was one of the largest in the world. In this song Drukker demonstrates many of the sound possibilities.