7. Dy-skilz, SpittbewijsWeek 07: 8 februari - 15 februari 2004
Curator: Robert de Reu


1. Levensles tekst
(Tekst: Robert de Reu / Beat: Bram Den Dunne)

 2. Als we het niet weten dan...
Tekst Pascal Hilwers
gebaseerd op rockmuziek
Beat: Robert de Rue en Owen Brinkert

 3. Ditjes en datjes
 Tekst: Robert de Reu Beat Owen Brinkert

 4. Skater
 Tekst: Reinier Thijsen Beat: Owen Brinkert 

Leadzanger: Robert de Rue
2e stem: Tim Blok
 MC + beatcreator: Owen Brinkert
Opgenomen in Studio R10
Mixed door Marc Koller


Optreden van de Dy-Skilz

Uit een CKV-verslag:
Op bevrijdingsdag 2003 ben ik naar een optreden van Dy-Skilz geweest. Die groep bestaat uit twee beginnende Nederlandse rappers van allebei ongeveer 15 jaar, maar ze zijn wel populair. Ze traden op op het Assendorperplein. Het stond helemaal vol. Volgens de Stentor (voorheen: Zwolsche Courant, red: Splogman) waren er enkele honderden toeschouwers. Er waren ook mensen met spandoeken.
Performance of Dy-Skilz

From a school report:
On Liberation Day I've been to a performance of Dy-Skilz.The group consists of two beginning dutch rappers, both of whom are 15 years of age, but they sure are popular. They performed on the Assendorper square. It was filled. According to De Stentor (Splogman: local news paper Zwolle) there were a few hundred people. There were even people with banners.

Ze kunnen wel goed rappen, maar af en toe kun je wel merken dat ze het nog niet zo lang doen. Vooral bij Tags, hij is eigenlijk verlegen. Maar ik vind het knap van hem dat hij toch voor zo'n groot publiek op durft te treden. O.B. licious, de dj van de Dy-Skilz heeft de beat gemaakt. De tekst was ook goed. Er zat een verhaal in. Ze zeiden dat ze die helemaal zelf hadden verzonnen. Dat vind ik wel goed want het klonk erg professioneel: er zat herhaling, afwisseling, meerstemmig, solo's en refreinen in.

Their rap's pretty good, but sometimes you can see that they aren't doing this very long yet. Especially Tags, in fact he's shy. But I find it good that he has the courage to perform for such a big audience. O.B. licious, the DJ of Dy-Skilz has made the beat The lyrics were good too. There was a story in it. They said that they had made them all by themselves. I think that's rather good because it sounded very professional: there was repetition, variation, multiple part-singing, solos and choruses.
Robie:
Zijn echte naam is Robert de Reu uit Zwolle. Hij zit in de derde klas van het Thomas à Kempis College, lokatie Noord op gemengd-theoretisch niveau. Hij wil iets doen in de sport maar als hij professioneel rapper kan worden wordt hij dat.
Tags:
Tags betekende vroeger 'schuilnaam'. Zijn echte naam is Tim Blok uit Zwolle. Hij zit in de vierde klas van het Thomas à Kempis College, lokatie Noord op gemengd/theoretisch niveau. Hij wil iets doen met sport. Maar als hij professioneel rapper kan worden wordt hij dat. Hij heeft een vriendin, Angel.


Robie:
His real name is Robert de Reu from Zwolle. He's in the third class on mixed-theoretical level of the Thomas à Kempis College, location North. He wants to become something in sports, but if he will have the opportunity to become a professional rapper he will.
Tags:
Tags is an old word for 'nickname'. His real name is Tim Blok from Zwolle. He's in the fourth class on mixed-theoretical level of the Thomas à Kempis College, location North. He wants to become something in sports, but if he will have the opportunity to become a professional rapper he will. He has a girlfriend named Angel.
Ze kennen elkaar al zeven jaar en de laatste drie jaar zijn ze begonnen met rappen.
Owen Brinkert fikst de beats en is de producer en opnametechnicus. Het drietal is samen gaan werken, nadat Owen de andere twee had uitgenodigd in zijn studio om eens naar wat oude opnamen te komen luisteren.

They know each other for seven years now and in the past three years they started to rap.
Owen fixes the beats. He's also the producer and sound engineer of the three. They decided to form a group after Owen had invited the other two to his recording studio to have a listen to some of his old works. 


 Owen
Interview met Robert en Tim

Waarom zijn jullie begonnen met rappen?
We waren allebei eerst skater. Robert op skates en Tim op skateboard, maar Robert brak zijn arm met het skaten en had het lef niet meer om op de skatebaan te stappen. Tim was toen ook gestopt. Toen hoorden we over de Kunstbende via Roberts moeder en zijn we begonnen met schrijven en rappen.

Hoe zijn jullie begonnen?
We zijn een keer een rap gaan schrijven. Later zagen we een poster van een wedstrijd in Odeon. Daar hebben we ons voor ingeschreven, en toen vroegen ze ons meteen om ook op bevrijdingsdag en koninginnedag op te treden, en dat voorstel hebben we aangenomen.

Wat willen jullie vertellen met jullie muziek?
We willen mensen gewoon laten genieten van onze muziek en we schrijven tegelijkertijd over het leven, zoals gevoelens en wat er allemaal in de wereld gebeurt.

Welk gevoel kregen jullie bij jullie eerste het optreden?
Heel spannend en leuk. Van te voren waren we erg zenuwachtig, maar toen we eenmaal waren begonnen gingen we er helemaal in op.

Waarom Dy-Skilz?
Staat voor 'dode vaardigheden' alleen in onze taal opgeschreven. En we vonden het ook een vette naam. We hebben er niet echt een goede reden voor.

Hoe is de muziek bedoeld?
Puur amusement en luisterplezier, we willen niet vertellen wat we eigenlijk vinden, dat moeten mensen zelf maar weten.


Interview with Robert and Tim
Why did you start rapping?


We were both skaters first. Robert on skates and Tim on skateboard, but Robert broke his arm during skating and he didn't have the courage anymore to step on to the skate track. Tim stopped as well. Then we heard about Kunstbende (Splogman: art competition for students) from Robert's mother and we began to write and rap.

How did you start?
We went to write a rap one day. Later we saw a poster for a competition in Odeon. We subscribed to that, and then they asked us to play at Liberation Day and Queens Day too, and we agreed.

What do you want to tell the people?
We just want to let people enjoy our music and at the same time we write about live, such as feelings and all the things that happen in the world.

How did you feel during your first performance?
Very exciting and fun. We were nervous at first but once we had started we completely we went into it completely.

Why Dy-Skilz?
It stands for 'dead skills' but written down in our own language. We just thought it was a cool name. We don't really have a good reason for it.

How is your music meant?
Pure amusement and listening fun. We don't want to explain our actual opinions, people will have to think for themselves.

(translation: splogman)